Back to Top

Doradztwo techniczne

Obecnie na rynku dostępny jest cały szereg różnorodnych rozwiązań technicznych i nowych technologii w budownictwie. Bardzo często inwestor nie wie, jakie rozwiązanie będzie dla niego najkorzystniejsze. Czasami trzeba przyspieszyć realizację projektu, a to wiąże się z zaproponowaniem alternatywnego rozwiązania w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.

Oferowane przez nas doradztwo techniczne obejmuje szereg czynności, w tym ocena dostarczonej dokumentacji, dotyczącej zaplanowanych rozwiązań technicznych , konstrukcyjnych oraz materiałowych. Ponadto proponujemy korzystne rozwiązania zamienne, a także dokonujemy oceny wykonalności inwestycji i zgodności projektu z obowiązującym prawem budowlanym i prawem miejscowym.