INWESTYCJE DEWELOPERSKIE

Zadzwoń do nas! tel. 506 813 500 Napisz do nas! e-mail: biuro@lewandowski-budownictwo.pl

INWESTYCJE DEWELOPERSKIE

Odbiór mieszkania czy innej nieruchomości to jedna z najważniejszych czynności, jakie należy podjąć przed wprowadzeniem się. Fachowy odbiór nieruchomości przed faktycznym jej przejęciem to gwarancja uniknięcia wszelkich niedogodności w przyszłości. Odbiór techniczny ma na celu zweryfikowanie, czy otrzymane mieszkanie lub nieruchomość jest wolna od jakichkolwiek wad oraz czy jest zgodna z warunkami podpisanej wcześniej umowy. Rzetelny odbiór techniczny wymaga znajomości obowiązujących przepisów, norm, a także sposobu przeprowadzenia oceny stanu technicznego.

Fachowy odbiór nieruchomości pozwala wykryć niedoróbki, które powinny być wykonane przez zdającego. Mogą one dotyczyć każdego elementu w mieszkaniu; stolarki okiennej, armatury łazienkowej, ścian, podłóg oraz wymiarów poszczególnych elementów – pomieszczeń, otworów drzwiowych i okiennych.

Należy wystrzegać się samodzielnego odbioru mieszania bez znajomości szczegółowych elementów odbioru technicznego. Deweloperzy wykorzystują to na niekorzyść odbierającego, a to może się wiązać z kosztami ewentualnych napraw w przyszłości. Podczas odbioru mieszkania czy nieruchomości sprawdzane zostają wymiary pomieszczeń, otworów drzwi i okien, instalacja elektryczna i wod-kan, stan parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, wentylacja pomieszczeń, tynki na ścianach, równość podłóg, liczniki mediów, balkony i tarasy, grzejniki, stan garaży. Wszelkie występujące usterki kwalifikowane są na podstawie funkcjonujących norm budowlanych.

O czym należy pamiętać techniczny i fachowy odbiór mieszkania trwa 1-2 godziny, w zależności od wielkości pomieszczeń i ewentualnych usterek; podczas odbioru mieszkania i nieruchomości należy posiadać przy sobie załączniki do umowy, czyli standard wykończenia oraz plan nieruchomości; każdy odbiór powinien się zakończyć spisaniem zaistniałych usterek oraz ewentualnym czasem ich usunięcia, jeżeli umowa nie stanowi inaczej – 30 dni.