Back to Top

NADZÓR INWESTORSKI

 • reprezentowanie inwestora na budowie;
 • sprawowanie kontroli zgodności projektu z planem i pozwoleniem na budowę, przepisami i wiedzą techniczną;
 • kontrolowanie jakości wykonywanych robót budowlanych;
 • sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających;
 • uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych;
 • kontrolowanie rozliczeń budowy;
 • potwierdzenie faktyczne wykonanych prac na budowie.

WYCENY KOSZTORYSY

 • wstępne szacowanie wartości planowanej inwestycji;
 • wycena potrzebna do banku;
 • planowanie finansowe;
 • optymalizacja kosztów budowy;
 • kosztorys i wycena oparta na wymogach technicznych i obowiązujących normach oraz prawie budowlanym.

DORADZTWO TECHNICZNE

 • dostarczenie rozwiązań technicznych, technologicznych, konstrukcyjnych, materiałowych;
 • przedstawienie korzyści z zaproponowanych rozwiązań;
 • zaproponowanie korzystnych rozwiązań zamiennych;
 • ocena wykonalności inwestycji;
 • określenie zgodności wykonywanych prac z prawem budowlanym i obowiązującymi normami prawnymi.

ODBRIÓR MIESZKAŃ I NIERUCHOMOŚCI

 • sprawdzenie jakości ścian, podłóg, posadzek, okien i drzwi;
 • sprawdzenie szyb i parapetów;
 • sprawdzenie instalacji elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej i liczników;
 • sprawdzenie instalacji grzewczej, grzejników, ogrzewania podłogowego;
 • sprawdzenie balkonu, tarasu;
 • sprawdzenie wymiarów pomieszczeń, światła okien i drzwi.