Back to Top

O firmie

Moim cennym doświadczeniem, które zdobyłem oraz dalej zdobywam przy wznoszeniu obiektów budowlanych w mojej kilkuletniej działalności jako inżynier budowy oraz kierownik budowy, chciałbym się podzielić z Państwem.

Dzięki posiadanym przeze mnie uprawnieniom budowlanym do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, mogę pełnić m.in. funkcję jako Kierownik Budowy oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Właściwy wybór osoby pełniącej powyższe funkcje na budowie jest niezwykle ważny, gdyż od niego w dużej mierze zależy osiągnięcie zamierzonego celu. Powierzenie tych funkcji właściwej osobie, powinno zapewnić Inwestorowi spokojny sen. Należy o tym pamiętać, gdyż realizacja przedsięwzięć budowlanych to często inwestycja na całe życie, a błędy i pomyłki niosą za sobą duże konsekwencje finansowe.

Zaufaj więc doświadczeniu, profesjonalizmowi, indywidualnemu podejściu i miej pewność, że właściwie ulokowałeś swoje środki. Ze swojej strony gwarantuję fachowe doradztwo, pomoc w podejmowaniu właściwych decyzji oraz w redukcji kosztów całego procesu inwestycyjnego.

Wybierz właściwie- ZBUDUJ RAZ A DOBRZE

mgr inż. Piotr Lewandowski- Kierownik Budowy Białystok

ofirmie